Rangiranje u pokeru

Fleš rojal

Desetka, dečko, dama, kralj, as u istoj boji.

Fleš rojal

Skala u boji

Skala u kojoj je svih pet karata u istoj boji.

Skala u boji

Poker

Sastoji se od bilo koje četiri karte iste jačine s bilo kojom petom kartom: npr. četiri sedmice.

Poker

Ful je sljedeći po jačini

Sastoji se od kombinacije trilinga i para, npr. :

Ful

Naziva se prema trilingu od kog se sastoji, u ovom primjeru "ful šestica."

Boja je sljedeća po jačini

Sastoji se od bilo kojih pet karata iste boje koje ne stvaraju niz uzastopnih karata po jačini, a naziva se npr. "boja do dečka."

Boja

Skala

Sastoji od bilo kojih pet po jačini uzastopnih karata različitih boja, s tim da as može biti najviša

Skala

ili najniža karta u redoslijedu. As nije neophodan za skalu, naravno: dovoljno je bilo kojih pet uzastopnih karata.

Skala

To je dijeljenje po rangu ispod boje.

Tris

Stvaraju bilo koje tri karte iste jačine s druge dvije koje ne stvaraju par i među kojima nijedna nije iste jačine kao prve tri;

Tris

nazivao bi se "triling devetki." Ili “tri devetke.”

Dva para

koja po jačini dolaze odmah iznad trilinga, sastoje se od dvije karte iste jačine, druge dvije karte iste jačine i pete karte koja ne pripada nijednom paru, a nazivaju se prema jačem paru. Zato bi

Dva para

bila "Dva para s damama."

Par

bilo koje dvije karte iste jačine s trima drugim kartama koje s njima ne čine nijedno od više rangiranih dijeljenja:

Par

je par kraljeva.